معاونت فرهنگی

کارگاه بررسی نظام حقوقی زن در اسلام در واحد خواهران برگزار شد

کارگاه بررسی نظام حقوقی زن در اسلام، با حضور حجه الاسلام محمد رضا کدخدایی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، در دو جلسه به صورت همزمان در واحد خواهران و خوابگاه، ویژه دانشجویان دختر برگزار شد .

ادامه مطلب

برگزاری برنامه

برگزاری برنامه "حنجره ایی برای آرمیتا" با حضور حامد زمانی مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

ادامه مطلب

نمایش و نقد فیلم

نمایش و نقد فیلم " ذهن زیبا" با حضور دکتر دهقانی به همت انجمن علمی روان شناسی 27 آبان ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

ادامه مطلب