معرفی معاونت فرهنگی

نام و نام خانوادگیسمت
دکتر حسین ستارمعاون فرهنگی و سرپرست دانشجویی
حمیدرضا رضاییمسئول دفتر مدیریت
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.