معرفی اعضای مدیریت فرهنگی

نام و نام خانوادگیسمت
حجت الاسلام احمد شیخ زادهمدیر فرهنگی
علیرضا پورانکارشناس کانون های مذهبی
محمدرضا مهدیزادهکارشناس تشکل های دانشجویی
سلمان سقا حضرتیکارشناس کانون های فرهنگی و هنری
وحید صدوقیکارشناس نظارت و ارزیابی
حسن باغشیخیکارپرداز
جمیله جلالیکارشناس مسئول انجمن های علمی
لیلاخانیکارشناس فرهنگی خوابگاه خواهران
سمیه وطنخواهکارشناس انجمن های علمی
اعظم طوقانیانکارشناس تبلطغات و اطلاع رسانی
زینب میرحسینیمسئول دفتر مدیریت
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.